måndag 9 februari 2015

SYDGARD och TRITON

I går kväll kom SYDGARD in för att lasta massa till England. Det var nog en tuff resa upp från Norrköping i den hårda vinden.


Lite udda var att det var Kustbevakningen som skötte isbrytningen. KBV002 TRITON assisterade och låg över natten på Repskärsfjärden.
Allt har sin förklaring
En överenskommelse om att genomföra provverksamhet, som undertecknats av myndigheternas generaldirektörer, är en del av regeringsuppdraget till Försvarsmakten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket att effektivare utnyttja statens maritima resurser. Samarbetet inleds på försök, med syftet att ta reda på vilka förutsättningar som finns för myndigheterna att samverka långsiktigt i bland annat frågor rörande isbrytning. Under försöket kommer Kustbevakningen att skaffa sig nödvändig kompetens för att klara uppgiften och i samarbete med Sjöfartsverket kommer man att utreda vilka tekniska förbättringar som kan behöva göras för att fartyget säkrare och bättre ska kunna utföra uppgiften. Försöket ska därefter utvärderas. Sjöfartsverket har under issäsongen rätt att använda Kustbevakningens fartyg för isbrytning inom ett visst område. Provverksamheten inleds den 5 februari 2015.

Tre fartyg  KBV 001 POSEDION, KBV 002 TRITON och KBV 003 AMFITRITE beställdes. Fartygen byggdes vid varvet Damen Shipyard i Rumänien och levererades till Kustbevakningen under 2009 och 2010. Notan var på över en miljard kronor.

Behovet av fartygen har ifrågasatts, uppdrag granskning gjorde ett reportage om och sa då
"För sex år sedan valde Kustbevakningen att beställa tre nya superfartyg för över en miljard kronor för att kunna skydda Sveriges kuster. Men både experter och den egna personalen tycker att det är pengar kastade rakt i sjön."

Assistansen av SYDGARD till/från Karlsborg är väl det första skarpa uppdraget. Skrovformen på fartygen är väl inte den bästa för isbrytning och systemet med vridbar propellrar i dysa tar nog en hel del stryk i isen.


Vi får hoppas att försöket med isbrytning faller väl ut så vi får större nytta av miljarden. Tanken är väl inte att de ska verka här uppe utan längre söderut med lättare isförhållanden

Fakta om fartygen finns på Damen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar