lördag 18 juli 2015

SILVA och DONGEBORG

Vid 14-tiden var SILVA färdig. Lotsen byter båt vid Malören och tar in DONGEBORGLite städning på kajen mellan båtarna. Flis och vedrester skrapas ihop. Det ligger fortfarande ett tunt lager med mesa på kajen så det dammade rejält när traktorn röjde bort skräpet från råvarubåten. På måndag ska det lastas massa så då måste kajen vara renspolad. Jag antar att det är lite besvärligare att göra det när det ligger en båt som tar upp i stort sett hela kajlängdenEtt par timmar efter det att SILVA avgått vae det dags för DONGEBORG att lägga till. DONGEBORG lastar massa till Turkiet på måndag


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar