lördag 26 september 2015

MEDEMBORG och Kustbevakningen

Idag kom 9000 tonnaren MEDEMBORG in till Karlsborg från Torneå. Lastar massa till Turkiet på måndag.
MEDEMBORG har varit i Karlsborg tidigare men det var innan muddringen. Senaste gången var i Oktober 2008. Då var max. leddjupgående bara 5,7 meter. När Sjöfartsverket ändrade riktvärdet för max längd vid massakajen till 120 meter  så var det år 2009 slut med 9000 tonnarna vid kajen. Efter muddringen så ser vi dem åter igen. MEDEMBORG kom in på lätten med ett djupgående på 3,8 - 4 meter. Med 4000 ton massa så sjunker hon väl några decimeter.


Rolle tog några bilder av MEDEMBORG när hon var här 2004-06-07I en annan del av hamnen, vid Torkels brygga, hade KBV använt "gästplatsen" till att förtöja 306'an.Vad gjorde KBV i Karlsborg? Svaret kom på fabrikskajen. Tre kustbevakare väntade på att göra en kontroll på MEDEMBORG. En av KBV's uppgifter är att göra tullkontroll på fartyg

"Kustbevakningen utför varukontroll till sjöss och arbetar tillsammans med tull, polis och åklagare för att bekämpa brott och förhindra smuggling. Insatser mot smuggling av narkotika och storskalig smuggling av alkohol och tobak är prioriterade av regering och riksdag. Kustbevakningen har en viktig roll i det internationella samarbetet mot organiserad brottslighet och dit räknas den storskaliga smugglingen."

KBV hjälpte Staffan att förtöja MEDEMBORG
  Lite myndighetssnack mellan lots och KBV


Besättningen lägger upp nätet på landgången. Undrar om det är tillåten maskstorlek på det nätet?


Dags för kontroll. Vi fär väl se om det finns några fula fiskar i nätet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar