fredag 3 februari 2017

Isbytarsafari i Luleå

Läste i länspressen att LBAB också kommer att ta ut turister på isbrytartur. Enligt artikeln är det Laponia Rederi som ligger bakom satsningen. Det blir ju i en betydligt mindre skala än POLAR EXPLORER och vänder sig troligtvis till en annan kundkrets. Icebreaker sandwich låter inte helt fel :-)


Vi får väl se hur MarineGroup som kör POLAR EXPLORER  reagerar på detta. LBAB blev ju anmälda till konkurrensverket av Marine Carrier (samma ägare som MarineGroup) 2011 när LBAB fick kontraktet för isbrytning i Karlsborg. De skrev då

"Marine Carrier AB har i skrivelse som kom in till Konkurrensverket den 14 november 2011 anfört att Luleå kommuns helägda dotterbolag Luleå Bogserbåts AB (LBAB) snedvrider konkurrensen på marknaden genom att utföra bogserings- och isbrytningstjänster i olika hamnar i Bottenviken och därmed utanför Luleå Hamn. "

Konkurrensverket utredde frågan och beslutet var väl ganska intetsägande.

"Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna.  Mot bakgrund av de uppgifter som inhämtats i ärendet finner dock Konkurrensverket inte att det finns skäl att vidare utreda de förhållanden som påtalats i klagomålet." 

Hela beslutet finns att läsa HÄR

I det här fallet chartrar Laponia Rederi VISCARIA av LBAB men det är ju alltid lite extra känsligt när kommunala bolag är inblandade i kommersiell verksamhet. Vi får hoppas att det blir något av detta. Jag tror att det är många Luleåbor som kommer att ta chansen att se och höra när människan besegrar naturen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar